Dart Club Bardejov pravidelne organizuje šípkarské turnaje, na ktorých je vítaný každý s vášňou pre tento šport.

Piváreň Garžoľ

Stručné pravidlá hry 501 D.O.

 • po prezentácii si každý prihlásený hráč si ťahá poradové číslo okrem prevej trojice a najlepšej ženy podľa celkového priebežného poradia. Tí sa nasadzujú na prvé štyri priečky automaticky.
 • podľa poradových čísel sa zostavuje hrací pavúk, ktorý určuje jednotlivé zápasy dvojíc (v prípade, že sa nezaplní hrací pavúk, potom hráč, ktorý nemá súpera automaticky získava tzv. voľný postup do ďalšieho kola)
 • dvojice začínajú zápas tzv. rozstrelom – zápas začína ten, ktorý hodí šípku bližšie k stredu.
 • po rozstrele sa hrá  501 D.O. (doubleout) na max. 15 kôl. Ak hra nie je po 15. kole ukončená, hráči hádžu opäť rozstrel na stred, ktorý rozhodne o víťazovi legu.  Ak niektorý z hráčov má po 15. kole zostávajúce skóre nad 50 bodov automaticky vyhráva leg jeho protihráč a rozstrel sa už nekoná. Hraje sa na dva víťazné legy.
 • víťaz zápasu postupuje do ďalšieho kola na A strane hracieho pavúka, porazený prechádza na B stranu hracieho pavúka
 • každý hráč hraje minimálne dva zápasy, po prehre na B strane hracieho pavúka vypadáva z turnaja.
 • Finále A strany a B strany sa hraje na tri víťazné legy. Víťaz finále A strany postupuje do celkového finále, porazený postupuje do finále strany B, kde sa rozhodne o druhom finalistovi.
 • Celkové finále sa hraje tiež na tri víťazné legy, kde postupujúci zo strany A má tzv. právo prehry, tzn. pri prehre finalistu zo strany A sa hraje opakované finále.
 • po ukončení turnaja je vyhodnotenie turnaja, kde sú víťazom  rozdelené finančné odmeny.

Za každé bingo alebo zavretie nad sto získava daný hráč pivo alebo kofolu na účet podniku.

TERMÍN KONANIA:

Každú nedeľu o 15.00 hod.

PREZENTÁCIA:

od 14:30 hod. do 14:45 hod.

ŠTARTOVNÉ:

Muži: 3€ / Ženy: 2€ / Juniori: 0€

ODMENY

finančná čiastka

FACEBOOK

Stručné pravidlá hry CRICKET

 • po prezentácii si každý prihlásený hráč si ťahá poradové číslo. Prvá trojica a najlepšia žena podľa celkového priebežného poradia sa nasadzuje na prvé štyri priečky.
 • podľa poradových čísel sa zostavuje hrací pavúk, ktorý určuje jednotlivé zápasy dvojíc (v prípade, že sa nezaplní hrací pavúk, potom hráč, ktorý nemá súpera automaticky získava tzv. voľný postup do ďalšieho kola)
 • dvojice začínajú zápas tzv. rozstrelom – zápas začína ten, ktorý hodí šípku bližšie k stredu.
 • po rozstrele sa hrá typ hry CRICKET. Hra spočíva v tom, že hráči hádžu šípky cielene na konkrétne číselne segmenty (15, 16, 17, 18, 19, 20, bull) čím sa dané segmenty uzatvárajú avšak každý segment je potrebné trafiť trikrát.
 • ak má hráč nejaký segmentu uzavretý skôr než jeho protihráč, môže opakovane hádzať na tento segment a tým si pripisovať skóre. Skóre je dôležité pri ukončovaní hry.
 • Hru vyhráva ten hráč, ktorý ako prvý uzatvorí všetky segmenty. V prípade, že protihráč skóroval, na uzavretie hry je potrebné prevýšiť jeho skóre.
 • Cricket sa hrá na 20 kôl. Ak do 20. kola neuzavrie hru ani jeden hráč, rozhoduje o víťazovi súčet bodov ktorý sa po skončení posledného kola zobrazí na displeji stroja.
 • víťaz zápasu postupuje do ďalšieho kola na A strane hracieho pavúka, porazený prechádza na B stranu hracieho pavúka
 • každý hráč hraje minimálne dva zápasy, po prehre na B strane hracieho pavúka vypadáva z turnaja.
 • Finále A strany a B strany sa hraje na tri víťazné legy. Víťaz finále A strany postupuje do celkového finále, porazený postupuje do finále strany B, kde sa rozhodne o druhom finalistovi.
 • Celkové finále sa hraje tiež na tri víťazné legy, kde postupujúci zo strany A má tzv. právo prehry, tzn. pri prehre finalistu zo strany A sa hraje opakované finále.
 • po ukončení turnaja je vyhodnotenie turnaja, kde sú víťazom  rozdelené finančné odmeny.

TERMÍN KONANIA:

Každú nedeľu po odohratí 501 D.O.

PREZENTÁCIA :

Pri registrácii, alebo počas priebehu turnaja 501 D.O.

ŠTARTOVNÉ:

Muži, Ženy: 2 €, Juniori: zdarma 

ODMENY:

finančná čiastka

FACEBOOK

Herný systém

 • Hrá sa 501 DO, o tretie miesto sa nehrá.
 • 3 hráči – jedna skupina (zápas sa hrá na tri víťazné legy),
 • KO pavúk sa nehrá – finančnú odmenu získava len celkový víťaz 4 hráči – jedna skupina (zápas sa hrá na tri víťazné legy),
 • KO pavúk pre 4 hráčov – finančnú odmenu získava len celkový víťaz 5 až 7 hráčov – jedna skupina (zápas sa hrá na dva víťazné legy), KO pavúk pre 4 hráčov 8 hráčov – dve skupiny (zápas v skupine sa hrá na tri víťazné legy),
 • KO pavúk pre 4 hráčov 9 až 14 hráčov – dve skupiny (zápas v skupine sa hrá na dva víťazné legy),
 • KO pavúk pre 8 hráčov (7 zápasov v pavúku) 15 a 16 hráčov – štyri skupiny (zápas v skupine sa hrá na dva víťazné legy),
 • KO pavúk pre 8 hráčov (7 zápasov v pavúku) 17 až 23 hráčov – štyri skupiny (zápas v skupine sa hrá na dva víťazné legy),
 • KO pavúk pre 16 hráčov (15 zápasov v pavúku) 24 hráčov – osem skupín (zápas v skupine sa hrá na tri víťazné legy),
 • KO pavúk pre 16 hráčov (15 zápasov v pavúku) 25 až 32 hráčov – osem skupín (zápas v skupine sa hrá na dva víťazné legy),
 • KO pavúk pre 16 hráčov (15 zápasov v pavúku) 33 až 64 hráčov – KO pavúk pre 64 hráčov (43 zápasov v pavúku)

Zápasy v pavúku sa hrajú na 3 a viac víťazných legov (podľa časových možností).
Ak majú dvaja hráči v skupine rovnaký počet bodov, rozhoduje o ich umiestnení vzájomný zápas.
Ak majú viac ako dvaja hráči v skupine rovnaký počet bodov, rozhoduje o ich umiestnení mikrotabuľka.

Rozdeľovanie odmien Finančnú odmenu získava víťaz turnaja a neúspešný finalista (len ak je počet hráčov 5 a viac). Výška odmien závisí od počtu hráčov

TERMÍN KONANIA:

Každú sobotu o 17.00 – termín je vždy oznámený na FB stránke

PREZENTÁCIA:

min. 15 min pred začiatkom turnaja

ŠTARTOVNÉ:

Muži / Ženy: 5€, Juniori: zdarma

FACEBOOK

Novoročný turnaj: Koná sa pri príležitosti otvorenia novej sezóny ligy 501 D.O. a CRICKET vždy prvú nedeľu na začiatku nového roka.

Novoročný turnaj je zároveň prvým kolom ligy a hrá sa o finančnú odmenu a pamätné trofeje. Nechýba ani malé občerstvenie, či aperitív.

Veľkonočný turnaj: Koná sa v čase Veľkonočných sviatkov. Hrá sa o finančnú odmenu a pamätné trofeje.

Garžoľ OPEN: Garžoľ OPEN je turnaj, ktorý sa koná pri príležitosti výročia otvorenia pivárne Garžoľ, ktorá je základňou nášho dart clubu (6.7.2015). presný dátum turnaja je vždy včas upresnený na naších stránkach.

Vianočný turnaj: „Záverečný turnaj“ Je to jeden z najväčších turnajov, ktorý ukončuje šípkarskú sezónu v kategórii 501 D.O. a CRICKET.  Na tomto turnaji sú vyhodnotení najlepší hráči uplynulej sezóny, ktorí sú ocenení trofejami a pamätnými tričkami.

Vyhodnocujeme tieto kategórie:

 • TOP 10 – 501 D.O.
 • TOP 5 – CRICKET
 • Najlepšia žena
 • Najväčší počet hodov BINGO

ODMENY:

finančná čiastka pamätné trofeje, vecné ceny

FACEBOOK

TERMÍN KONANIA:

Hráči si dohadujú zápasy individuálne.

PREZENTÁCIA:

Zápis do premier ligy je včas oznámený na FB stránke

ŠTARTOVNÉ:

10 €

ODMENY:

finančná čiastka

FACEBOOK

Návrat hore